Общинска избирателна комисия Харманли


РЕШЕНИЕ
№ 137-МИ
Харманли, 10.12.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС-Харманли и обявяване за избран общински съветник в ОбС-Харманли, следващият от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 

Петя Димитрова Бонева е избрана за общински съветник от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с Решение №136-МИ/06.11.2019 г. на ОИК-Харманли.

 

След преценка на постъпилите документи ОИК-Харманли, счита че е налице основанието по чл. 30, ал.4, т.3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник - Петя Димитрова Бонева, поради подаването на оставка чрез председателя на общински съвет  до общинска избирателна комисия.

 

 Съгласно чл.30, ал.7 от ЗМСМА, ОИК-Харманли със същото решение, с което се прекратяват пълномощията на общински съветник, следва да се определи като общински съветник следващия избран  от листата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ .

 

 От извършената проверка в  справката за класиране според преференциите, изготвена от „Информационно обслужване“ АД, в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври  2019 г. в община Харманли, следващият в листата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат е  Емил Веселинов Димитров.

 

 

 

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.24, във връзка с чл.458, ал.1 от ИК и чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от ЗМСМА,  ОИК-Харманли

 

 

РЕШИ:

 

 1. Прекратява пълномощията на Петя Димитрова Бонева от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ като общински съветник в Общински съвет – Харманли и анулира издаденото й удостоверение №37/06.11.2019 г.
 2. Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет - Харманли от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Емил Веселинов Димитров, с ЕГН ……………...

 

.

Решението да бъде публикувано незабавно на интернет страницата на ОИК-Харманли, поставено на общодостъпно място на таблото.

Решението подлежи на оспорване пред административен съд – Хасково  в 7 - дневен срок от обявяването му  съгласно чл.459 от ИК.

 

СТЕЛА СТРАТИЕВА

Председател на ОИК

 

 

ДИМКА СТАМАТОВА

Секретар на ОИК

 

Председател: Стела Георгиева Стратиева

Секретар: Димка Господинова Стаматова

* Публикувано на 10.12.2019 в 16:55 часа

Календар

Решения

 • № 138-МИ / 11.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС-Харманли и обявяване за избран общински съветник в ОбС-Харманли, следващият от кандидатската листа на ПП ГЕРБ

 • № 137-МИ / 10.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС-Харманли и обявяване за избран общински съветник в ОбС-Харманли, следващият от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 136-МИ / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

всички решения